Походження герба України. Монограма князя Володимира

Гербом сучасної України є Тризуб – один із головних символів державності та, мабуть, найвідоміший символ в українській історії. Але незважаючи на його значущість, походження тризубу достеменно невідоме й донині, що породжує цілу низку теорій, припущень та історичних суперечок.

Згідно з однією з найімовірніших версій походження, як вважають історики, тризуб є родовим знаком князя Володимира і, згодом, усієї династії Рюриковичів. Князь Володимир Святославович був правителем Київської Русі у X столітті та відіграв ключову роль у формуванні державності та поширенні християнства, а також провів безліч важливих реформ. Вважається, що він обрав тризуб як символ свого роду, щоб відзначити свій зв’язок із давньою історією України та наголосити на статусі правителя. Тому можна припустити, що спочатку тризуб використовувався і раніше X століття, проте археологічних доказів цього немає.

Монети Київської Русі з тризубом

Чи можна тризуб вважати монограмою?

Найчастіше, при згадці тризубу, вчені та дослідники називають його нейтральним терміном «родовий знак», оскільки термін «монограма» має свої нюанси. Насамперед, монограма – це символ, який складається з однієї чи кількох літер, найчастіше ініціалів власника. Також монограма є персональним символом, який може належати лише одному власнику та не може передаватися у спадок. При цьому багато джерел використовують термін «тамга», який позначає родовий знак, що передається у спадок у первозданному або видозміненому вигляді. Тамга була поширена, переважно в Центральній Азії та на Близькому Сході, тоді як монограма бере свої витоки з Стародавньої Греції і набула поширення в Європі. Використання того чи іншого терміну пропонує різні способи сприйняття тризубу, його походження та культурного зв’язку. Отже, чому тризуб вважають монограмою?

1. Початкова версія тризуба князя Володимира, за однією з версій, складалася зі сплетення ініціалів. Використовувалися як ініціали самого князя, і його нащадків, що й на сучасних монограммах.

2. Нащадки Володимира Святославовича видозмінювали тризуб та не використовували його попередніх версій. Тому в історії відома низка варіацій цього символу, аж до використання двозуба. Також подібна практика зустрічається у правлячих династій Європи і донині: для створення монограм однієї династії або сім’ї використовують один стиль та схожі елементи.

3. Найімовірніше, тризуб з’явився після хрещення Русі як додатковий символ монарха. Після прийняття християнства провідну роль почала відігравати культура Візантії, яка, у свою чергу, була спадкоємицею культур Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

4. Термін «тамга» позначав простіші символи, які використовувалися не тільки на монетах та печатках, а й як тавро для худоби, виробів та власності власника. Виходячи з археологічних знахідок, застосування та роль тризубу в суспільстві була більше схожа на роль монограми, яка використовувалася переважно на прикрасах, монетах, документах, а також як частина народної культури.

5. Порівняно з тамгою, тризуб (більшість його варіацій) мав складнішу композицію та різноманітність деталей. Це також пов’язано зі сферою застосування символу.

Звичайно, існує й низка причин, згідно з якими тризуб все ж таки є тамгою. Наприклад, подібні символи інших пологів і порядок видозміни тамги народів Середню Азію, і навіть вплив азіатської та східної культури. Різні підходи до вивчення цього питання породжують безліч суперечок. Але, незважаючи на всі розбіжності, всі вчені визнають унікальність і величезну роль тризуба як родового символу князя Володимира та його нащадків на території України, де змішалися кілька, здавалося б, протилежних культур.

тамга князя Володимира

Як тризуб став гербом України

Як уже згадувалося раніше, тризуб використовувався на монетах, печатках та документах правителів Київської Русі, що говорить про виняткову важливість тризуба як символу державності. Але також його використовували у вишивці, ювелірному мистецтві та інших народних ремеслах у побуті. Це робить тризуб не лише особистим символом князя, а й важливою частиною української культури.

Існує величезна кількість археологічних знахідок, які показують значущість тризубу протягом усієї історії України, починаючи з X століття. Це одна з причин, чому у 1918 році, практично через 1000 років від створення символу, тризуб був прийнятий як державний герб Української Народної Республіки. А після відновлення незалежності у 1991 році тризуб став державним гербом вже сучасної України. Незважаючи на всі розбіжності та суперечки про походження, він є унікальним символом волі та непохитності українського народу та багатої історії української культури.

Державний прапор та герб України

Читайте також

modal image
modal image